Auteur

Vera Rovers

Kopers zijn tevredener over de kwaliteit van hun woning dan huurders

Er is veel aandacht voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de woningmarkt, maar ook de kwaliteit van woningen is voor de welvaart van belang. Hoe tevreden zijn mensen over hun woning en woonomgeving?