Auteur

Thijmen van Bree

‘Brede welvaart’ vraagt om een nieuwe definitie van verdienvermogen

Het besef dat een sterke focus op economische groei in de praktijk nogal eens tot ongewenste neveneffecten leidt, zorgt ervoor dat er steeds meer aandacht komt voor een goede balans tussen groei en welzijn. In lijn met dit debat over ‘brede welvaart’ is een scherpere definitie nodig van het begrip verdienvermogen.

Neerwaarts prijsrisico voor huiseigenaren in krimpregio's