Auteur

Tunga Kantarcı

Partners van langdurig zieken zijn meer gaan werken door invoering WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen was het sluitstuk van een reeks ingrijpende hervormingen van het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel. De wet heeft ertoe geleid dat er veel minder arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden toegekend. Om het inkomensverlies te compenseren, zijn zowel langdurig zieken als hun partners meer gaan werken.

WIA stimuleert arbeidsdeelname en inkomen meer dan WAO

Dit artikel is gepubliceerd op 28 januari en onlangs verschenen in het themanummer Arbeidsongeschikt.