Auteur

Trond Husby

Kijk bij nieuwbouw in de polder verder dan alleen het aantal woningen

De aanleg van grootschalige woonwijken op nieuwe ‘uitleg­locaties’ wordt vaak genoemd als oplossing voor het woning­tekort. Zulke woonwijken leggen echter een aanzienlijk beslag op infrastructurele voorzieningen, leiden tot interregionale mobiliteit en beïnvloeden de demografische ontwikkeling, zo leert de Vinex-wijk Leidsche Rijn.

Suggesties voor de economische inschatting van de optimale dijknormering

Voor het Deltaprogramma 2015 zijn er nieuwe waterveiligheidsnormen opgesteld, die de gewenste hoogte en sterkte van de ­dijken vaststellen. Hoe kan de optimale dijkhoogte nog beter ingeschat ­worden?