Auteur

Ton van der Wijst

Een circulaire economie bereik je niet met alleen maar energietransitie

Nederland is al verder met de energietransitie dan met de omslag naar een circulaire economie en het Klimaatakkoord versnelt de energietransitie verder. Maar is de energietransitie wel op een duurzame manier te versnellen zonder omslag naar een circulaire economie?

De energietransitie: beleidscontext en randvoorwaarden voor succes

Voor het slagen van energietransitie zijn er diverse randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. We gaan hier in op de vereiste aanpassingen van de arbeids- en scholingsmarkt, op de ­ontwikkeling en adoptie van nieuwe technologie, en op de beschikbaarheid van financiering voor het bedrijfsleven.

Natuur als onderdeel van de economie


Gevraagd: offensief sociaal-economisch beleid


Leren door transacties


Herkansing Lissabon-strategie


Draagvlak voor vernieuwing


Van repareren naar anticiperen


Vergrijzing: zorgbehoeften en hun financiering


Naar een Europese regulerende energieheffing


Jong en oud op de arbeidsmarkt


Bedrijfsdoorlichting in de grafische industrie