Auteur

Tom Hudepohl

De coronacrisis laat zien dat de geldmarkt niet zonder haar fondsen werkt

Half maart, toen duidelijk werd dat de coronapandemie grote economische gevolgen heeft, liepen de rentes op schuldpapier met een korte looptijd snel op. Hoe hangt dit samen met de rol die geldmarktfondsen spelen in het liquiditeitsbeheer van banken en bedrijven? En welke maatregelen van het Eurosysteem zorgden voor een afname van de stress?

Gerichte stimulering krediet­­verlening door Europese Centrale Bank is effectief

Sinds 2009 heeft de Europese Centrale Bank via diverse ­programma’s leningen aan banken verstrekt om de krediet­verlening te stimuleren. Een deel van die leningen kent een lagere rente als banken meer krediet verstrekken aan niet-­financiële bedrijven en huishoudens (TLTRO-II). Werkt deze ­prikkel?