Auteur

Tobias Vervliet

Ontwikkelingssamen­werking leidt niet tot meer, maar tot minder emigratie

Het Nederlandse migratie- en ontwikkelingsbeleid stond onlangs ter discussie door de bevinding dat economische steun aan ­ontwikkelingslanden aanvankelijk tot meer emigratie zou leiden. Nieuw empirisch onderzoek laat echter zien dat het stimuleren van economische ontwikkeling in deze landen juist samengaat met het terugdringen van emigratie.

Vooral 21- en 22-jarigen duurder bij verhoging wettelijk minimumloon

Sinds de verhoging van het minimumloon voor 21- en 22-jarigen (2017 en 2019) verdienen zij vaker op of rondom het voor hen geldende minimumloon. Dat betekent dat wanneer politieke partijen het wettelijk minimumloon willen verhogen, werkgevers vooral voor 21- en 22-jarigen meer zullen moeten gaan betalen.

Voorkom dat bezuinigingen weer op zorgper­soneel worden afgewenteld

De financiële crisis en de Europese schulden­crisis werden in Nederland gevolgd door bezuinigingen op onder andere de zorg. Welke lessen kunnen we, met het oog op een komende recessie, trekken uit de bezuinigingen destijds?

Zorgaanbieders in de ggz behandelen langer na afname aantal patiënten

In 2012 en 2013 bezuinigde de overheid op de uitgaven in de geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor nam het aantal patiënten sterk af en kregen zorgaanbieders extra capaciteit. Hoe gingen de zorgaanbieders hiermee om?