Auteur

Tobias Vervliet

Voorkom dat bezuinigingen weer op zorgper­soneel worden afgewenteld

De financiële crisis en de Europese schulden­crisis werden in Nederland gevolgd door bezuinigingen op onder andere de zorg. Welke lessen kunnen we, met het oog op een komende recessie, trekken uit de bezuinigingen destijds?

Zorgaanbieders in de ggz behandelen langer na afname aantal patiënten

In 2012 en 2013 bezuinigde de overheid op de uitgaven in de geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor nam het aantal patiënten sterk af en kregen zorgaanbieders extra capaciteit. Hoe gingen de zorgaanbieders hiermee om?