Auteur

Timo Klein

Prijsalgoritmes, machine learning en mededinging

Prijzen worden steeds meer bepaald met algoritmes. Dit heeft veel voordelen voor zowel bedrijven als consumenten, zoals lagere kosten en een efficiëntere marktwerking. Er kleven aan deze opkomst van digitale prijsvorming echter ook mededingingsrisico’s.

Digitaal prijskaartje niet per se in belang van consument

Steeds vaker kopen we producten met een digitale prijs, zelfs in fysieke winkels. Digitaal beprijzen brengt voordelen met zich mee, zoals de mogelijkheid tot kostenbesparingen en het efficiënter inspelen op marktveranderingen. Er zit echter wel een schaduwzijde aan, want digitaal beprijzen stelt bedrijven ook in staat om – bedoeld of onbedoeld – de concurrentiedruk te elimineren en de prijzen hoog te houden.