Auteur

Thierry Belt

Nederlanders in 2022 positiever tegenover vluchtelingen

In 2022 zijn Nederlanders positiever geworden over de opvang van vluchtelingen ten opzichte van voorgaande jaren. Anno 2022 vindt 84 procent van de Nederlandse respondenten dat mensen asiel moeten kunnen aanvragen indien ze vluchten voor oorlog of risico lopen op vervolging ten opzichte van 78 procent in 2021.

Nederland geeft van OESO-landen meeste uit aan belastingvoordelen

Nederland geeft van OESO-landen meeste uit aan belastingvoordelen, blijkt uit de nieuwe Global Tax Expenditures Database. Verscheidene onderzoeken wijzen op de ineffectiviteit en onbedoelde gevolgen van sommige belastinguitgaven.

Markt voor accountants­controles bestaat uit verschillende deelmarkten

De markt van accountantscontroles wordt gekenmerkt door de Big Four, de Next Five en de overige accountantskantoren. In de laatste jaren is het aantal accountantsorganisaties afgenomen. Deze afname van aanbieders zou kunnen leiden tot marktconcentratie. Is er reden tot zorg?

Aantrekken privaat ontwikkelingsgeld vereist duidelijke criteria

De huidige publieke budgetten zijn niet genoeg om de opgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s) te halen. Donorlanden, waaronder Nederland, zetten daarom steeds meer in op het aantrekken van aanvullende private financiering, bovenop de publieke financiering. Werkt dat?

Veel hoogopgeleide werklozen buiten Europa

Nederland kampt, net als veel andere Europese landen, in toenemende mate met personeelstekorten. De grootste knelpunten doen zich voor in de techniek, ICT, onderwijs en zorg. In deze sectoren is momenteel vooral een tekort aan personeel met een hbo of wo diploma (en in de techniek specialisten op mbo-niveau). Tegelijkertijd is er in landen buiten Europa juist een overschot aan hoogopgeleide jongeren.

Een onderschatting wellicht, maar wel een schatting op basis van de literatuur

Marko Bos en Bart van Riel stellen dat de kosten van een no-deal-Brexit drie keer zo hoog zijn als in onze schatting. Die stelling vereist echter een zeer specifieke set aannames.

No-deal-Brexit kost Nederlander 164 euro per jaar

Met minder dan drie maanden te gaan is de onzekerheid over hoe de Brexit zijn beslag krijgt nog groot. Deal of no deal: de kosten voor Nederland zullen aanzienlijk zijn.