Ga direct naar de content

No-deal-Brexit kost Nederlander 164 euro per jaar

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 10 2019

■ Nienke Oomes en Thierry Belt (SEO Economisch Onderzoek)

Met minder dan drie maanden te gaan is de onzekerheid over hoe de Brexit zijn beslag krijgt nog groot. Deal of no deal: de kosten voor Nederland zullen aanzienlijk zijn. Op 10 december presenteerde de Algemene Rekenkamer nieuwe schattingen over de Brexitkosten voor Nederland. Uit het Meerjarig Financieel Kader blijkt dat, door het wegvallen van de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan de Europese Unie, Nederland 1,25 miljard euro extra zal moeten afdragen in 2021. Gecombineerd met een structurele extra uitgave van 2,5 à 3 miljard euro per jaar vanaf 2026 zou Nederland dan circa 15 miljard euro extra afdragen tot en met 2030. In een no-dealscenario komt hier nog een extra Nederlandse afdracht bij van 1,6 miljard euro over 2019–2020. Daarnaast reserveert het kabinet voor de periode 2018–2023 circa 650 miljoen euro voor de voorbereidingen op de Brexit, voor onder andere de douane.

Aangevuld met eerdere schattingen van het Centraal Planbureau (CPB) ontstaat nu een completer beeld van de totale kosten van de Brexit voor Nederland. Het CPB had eerder becijferd dat door de extra tarifaire en non-tarifaire belemmeringen ons bruto binnenlands product (bbp) in 2030 circa 7,5 miljard euro kleiner zou zijn bij een Brexit met een nieuw VK-EU-vrijhandelsakkoord. Deze kosten zouden oplopen tot 10 miljard euro bij een no-deal-Brexit als gevolg van verminderde handel wegens het teruggevallen op de minimale handelsregels van de Wereldhandelsorganisatie.

Zonder rekening te houden met inflatie komen de totale Brexitkosten van een no-deal tot en met 2030 volgens deze laatste berekeningen op 34 miljard euro. Dat is 2,8 miljard euro per jaar, ofwel 164 euro per Nederlander per jaar. Dit is waarschijnlijk een onderschatting omdat de kosten van onzekerheid, administratieve rompslomp en de gevolgen voor de financiële sector niet zijn meegenomen. Uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel onder 227 ondernemers die zakendoen met het VK bleek dat 39 procent zich in oktober nog niet voorbereid voelde op de Brexit.

Auteurs