Auteur

Theo Nijman

Briefschrijvers moeten duidelijk en volledig zijn: jongeren slechter af bij aanpassing rekenrente

In een open brief aan de Tweede Kamer op de website van ESB pleit een groep economen voor een andere omgang met de rekenrente om pensioenkortingen vermijden. Zij verzwijgen daarbij dat een dergelijke aanpassing geld verschuift van de jongeren naar ouderen.

Het pensioenakkoord verzekert welvaartswinst, maar is niet af

In het pensioenakkoord is een belangrijke aanpassing van het stelsel van aanvullende pensioenen overeengekomen. Een overzicht van hetgeen bereikt is en van de nog openstaande vragen.

Eerder indexeren is mogelijk maar misschien niet wenselijk

De komende tijd zal het nieuwe pensioencontract uit het pensioenakkoord verder moeten worden uitgewerkt. Een punt van aandacht is hierbij een gelijk speelveld tussen de bestaande Wet verbeterde premieregeling (Wvp) en het nieuwe contract. Zo kan men het mogelijk maken om met een dekkingsgraad lager dan honderd procent toch te indexeren.

Persoonlijkere pensioenen in vermogen, premie en bestuur

De pensioencontracten worden persoonlijker. Dat staat in het regeerakkoord en in het beoogde pensioenakkoord tussen sociale partners en kabinet. Hoe persoonlijk zijn de contractvarianten en waarin zitten de verschillen?

Toekomst voor aanvullende pensioenen (Preadviezen 2014)

In deze preadviezen geven experts hun visie op het huidige pensioenstelsel en de noodzakelijke hervormingen voor de toekomst. Wie participeren in het pensioenstelsel en in welk collectief? Hoeveel keuzevrijheid en maatwerk is er voor de deelnemer. De adviezen worden behandeld in vier thema’s: governance, hoogte van pensioenen, risicodeling tussen generaties en individuele keuzevrijheid binnen pensioenen.

Persoonlijke pensioenrekeningen met aanvullende risicodeling


Nieuw toezicht op hervormde pensioenen


Implementatie toetsingskader lange weg


Zeggenschapsverhoudingen en financiële prestaties


De relevantie van beta