Auteur

Tessa Coffeng

Diversiteit in bestuurskamer zorgt niet automatisch voor beste besluit

In raden van bestuur en raden van commissarissen wordt er steeds meer ingezet op het bereiken van diversiteit op aspecten als genderidentiteit, leeftijd, ervaring en competenties. In de praktijk blijkt het echter nog niet zo eenvoudig om diversiteit tot haar recht te doen komen.