Auteur

Sylvia Teunissen

Schoolsluiting schaadt economie op termijn fors

In december 2020 werden de scholen voor de tweede keer gesloten in de strijd tegen het coronavirus. Een overzicht van de internationale literatuur leert dat dit vooral op de lange termijn negatieve effecten kan hebben op de economie en de kansengelijkheid.

Too few women in the economics debate

The natural sciences are frequently said to be a veritable male stronghold. The equally striking ­underrepresentation of women in the field of economics is a less known fact. Still, this may very well have consequences for socio-­economic policy.

Weinig vrouwen in het economisch debat

Van de bètawetenschappen wordt er vaak gezegd dat het echte mannenbolwerken zijn. Minder bekend is dat de economie als wetenschapsgebied een minstens even sterke ondervertegenwoordiging van vrouwen kent. Dit heeft mogelijk gevolgen voor sociaal-economisch beleid.

Vermeende onenigheid tussen economische theorie en politieke realiteit

Het principe van automatische stabilisatie schrijft voor dat de huidige hoge groei gebruikt moet worden om de staatsschuld versneld af te bouwen. De politiek-economische realiteit vraagt echter om extra investeringen en lastenverlichtingen. Die tegenstelling is minder groot dan ze lijkt.

Statistiek