Auteur

Stephanie Rosenkranz

De rol van feedback in het energiebesparingsgedrag van bedrijven

Feedback over het eigen energieverbruik kan leiden tot energie­besparing. Maar dan moet die feedback wel bij de energieverbruiker terechtkomen. Wat zijn de gevolgen voor het energiegebruik als het makkelijker wordt om die feedback te ontvangen?

Rechtvaardig en onrechtvaardig gedrag in verschillende contexten

Theoretische en experimentele analyses laten zien dat onrechtvaardige structuren, zoals hiërarchieën, zelfzuchtig gedrag oproepen, terwijl meer egalitaire structuren leiden tot billijker resultaten.

Een zetje geven in de richting van energiebesparing