Auteur

Stephanie Maas

Promotiebespreking: Stephanie Maas

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) – het vrijwillig doneren of investeren van bedrijfsmiddelen zoals geld, goederen en mankracht ten behoeve van stichtingen en goede doelen – wordt steeds meer gemeengoed. Hoewel MBO op zichzelf geen nieuw fenomeen is, roept de opkomst van nieuwe kanalen vragen op voor een hernieuwd begrip.