Auteur

Stephan Schüller

Deskundigheid bestuurders bedrijfstakpensioenen sterk toegenomen

De Wet versterking bestuur pensioenfondsen van 2014 had als doel om pensioenfondsbesturen te versterken door de deskundigheid en de vertegenwoordiging vanuit verschillende risicodragers te stimuleren. In hoeverre is dat gelukt?

Een verzekeraar is een hedgefonds


Lage inkomens en jongeren profiteren van hypotheekrenteaftrek


Reactie op: Pensioenfinanciering en het mannaprincipe