Auteur

Stéfanie André

De coronapandemie en de verdeling van huishoudelijke en zorgtaken in Nederland

De verdeling van huishoudelijke en zorgtaken is in Nederland ongelijk; moeders doen namelijk meer dan vaders. Coronamaatregelen, zoals de sluiting van scholen en kinderdagverblijven en de norm van thuiswerken, zijn op ouders van grote invloed geweest. Hoe heeft de verdeling van deze taken zich ontwikkeld gedurende de eerste maanden van de coronapandemie?

Eigenwoningbezit hangt samen met minder steun voor herverdeling

Woningbezitters bouwen individueel vermogen op en hebben vaak minder behoefte om risico’s collectief te delen. Is dat terug te zien in minder steun voor herverdeling bij woningbezitters?