Auteur

Sofie Cabus

Analytische vaardigheden worden steeds meer beloond

De vraag naar vaardigheden verandert ten gevolge van technologische ontwikkelingen. Routinematige taken kunnen grotendeels geautomatiseerd worden, terwijl bij niet-routinematige taken machines vooral een ondersteuning van menselijke arbeid zijn. Hoe ontwikkelt de beloning voor niet-routinematige vaardigheden zich op de Nederlandse arbeidsmarkt?

Toegang tot leven lang leren versnelt economische groei

Onderzoek onder diverse sociale groepen naar de toegang tot ‘een leven lang leren’ toont aan dat in het bijzonder laagopgeleiden het risico lopen uitgesloten te worden van leven lang leren. Wat betekent dit voor de economische groei?

Jongeren moeilijk te overtuigen om techniek-opleiding te volgen

Het aantal jongeren dat kiest voor een mbo-opleiding techniek blijft achter bij de toenemende werkgelegenheid in de technische sector. Kan het aanbieden van een vijfdaagse Beroepsoriëntatie en Praktijkassessment vmbo-leerlingen motiveren om een beroep in de technische sector te kiezen?

Werknemers beter toegerust voor de eisen van het werk

In 1991 gaf bijna de helft van de Nederlandse werkgevers aan dat het werknemersbestand onvoldoende toegerust is voor de eisen die het werk stelt. In 2011 ging nog slechts een kwart akkoord met deze stelling. Deze daling kan worden verklaard door het gestegen opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking.

Ouderbetrokkenheid beïnvloedt leerprestaties


Het rendement van concurrentie tussen scholen


Invloed van Leerplichtwet op voortijdig schoolverlaten