Auteur

Sjak Smulders

Circulaire economie hoeft niet ten koste te gaan van groei en innovatie

De regering streeft naar een circulaire economie in 2050. Waarom is dat wenselijk, wat is er voor nodig en gaat het niet ten koste van innovatie en de economische groei?

Lessen voor het Nederlandse klimaatbeleid

Een samenvatting van de belangrijkste beleidslessen van de preadviezen.

Kan en zal de wereld het klimaat redden door geo-engineering?

Grootschalige en tot nu toe onbeproefde manieren om de temperatuur op aarde te verlagen, komen wellicht snel en goedkoop beschikbaar. Is het waarschijnlijk dat deze technieken ergens in de wereld zullen worden toegepast om daarmee het klimaatbeleid overbodig te maken?

Inleiding KVS Preadviezen 2018

De bijdragen in deze bundel geven inzicht in de opgave waar we ons als Nederland voor gesteld zien. Ze zijn geschreven door een keur van auteurs met zeer diverse achtergronden (economen, maar ook geografen en milieukundigen) en met een gedegen kennis van zowel wetenschap als beleid.

KVS Preadviezen 2018: Klimaatbeleid: kosten, kansen en keuzes

Redactie door Daan van Soest, Sjak Smulders en Reyer Gerlagh

Canon deel 22: Groei & Conjunctuur