Auteur

Simon Lelieveldt

The full reserve bank is up for grabs

In the report Money and Debt of the Scientific Council for Government Policy (WRR), the introduction of a full reserve bank and the discussion of public interests in payment transactions remain too abstract in nature. This is a missed opportunity.

De depositobank ligt voor het oprapen

In het rapport Geld en schuld van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) blijven de invoering van een depositobank en de bespreking van de publieke belangen in het betalingsverkeer té abstract van aard. Dat is een gemiste kans.

Betalingsverkeer: hoe markt en regelgeving elkaar maken en breken

In het betalingsverkeer beïnvloeden markt, techniek en regelgeving elkaar door de eeuwen heen. Welke factoren bepalen het wettelijk kader en hoe werkt dit uit op de positie van betaaldienstaanbieders?