Auteur

Siemen van der Werff

Voorkom dat bezuinigingen weer op zorgper­soneel worden afgewenteld

De financiële crisis en de Europese schulden­crisis werden in Nederland gevolgd door bezuinigingen op onder andere de zorg. Welke lessen kunnen we, met het oog op een komende recessie, trekken uit de bezuinigingen destijds?

De waarde van een economie­studie op de arbeidsmarkt

Wat verdienen afgestudeerde economen? En maakt het daarbij uit welke master ze gedaan hebben aan welke universiteit? SEO ­Economisch onderzoek zocht het uit op basis van CBS­-microdata.

Flexibele werknemers leggen relatief groot beslag op sociale zekerheid

Het beslag op de sociale zekerheid is voor flexibele werknemers hoger dan voor vaste werknemers, ondanks de gemiddeld kortere uitkeringsduur en lagere uitkeringshoogte. Dit geldt specifiek voor het beslag op werkloosheids- en bijstandsuitkeringen. De oorzaak is een relatief hoge instroomkans van flexibele werknemers in deze uitkeringen.

Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Loonontwikkeling hogeropgeleiden bij de overheid blijft achter


Statistiek


Statistiek


Statistiek


De potentiële energiebesparing van Nederlandse bedrijfstakken