Auteur

Siemen van Berkum

Behoud landbouwexport vergt sterkere milieunormen in handelsakkoorden Europa

Nederland heeft een sterke exportpositie op de internationale markten voor landbouwproducten. De maatschappelijke roep om verduurzaming van de landbouw neemt toe, maar zou de productiekosten verhogen. Zijn duurzame(re) landbouwmethoden verenigbaar met een blijvend sterke handelspositie?

Brexit: De gevolgen van een Brexit voor de Nederlandse en Britse landbouw


Tarieven en standaarden in de agrarische sector


De Internationale graanmarkt