Auteur

Shawn Vos

Werkloosheid vangt dynamiek op arbeidsmarkt beperkt

Het aantal werkenden is in maart met ongeveer 17.000 gedaald en het aantal WW-uitkeringen is met ongeveer 10.000 toegenomen. Het werkloosheidspercentage geeft deze daling nog niet weer, en bleef in maart historisch laag.

Boekbespreking: 'Hoe goed werkt Nederland?'

De bundel “Hoe goed werkt Nederland?” is zeker een aanwinst voor beleidsmakers omdat het in de volle breedte van arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt en arbeidsrecht inzichten biedt over het wedervaren van de Nederlandse arbeidsmarkt.