Auteur

Sander Gerritsen

Vergunninghouders trekken weg uit dunbevolkte gebieden

De vertrekkans van uitgeplaatste vergunninghouders varieert van 36 procent in de regio Rijnmond tot 71 procent in de regio Gooi en Vechtstreek.

De ontwikkeling van rendement op scholing 1962–2012


Financiële opbrengsten onderwijs verder omhoog