Auteur

S. de Beter

Van homo economicus naar homo bias – van kwaad tot erger?

Behavorial Economics, oftewel gedragseconomie, is nu echt een officieel onderdeel van de economische wetenschap geworden. De wetenschappers tonen aan dat mensen vrijwel altijd irrationele beslissingen nemen, terwijl neoklassieke economen juist uitgaan van rationeel handelende wezens. Is er inderdaad sprake van een fundamenteel verschil, of eerder van een schijntegenstelling.

Nobelprijs voor Economen richt vooral schade aan

Blog over waarom de Nobelprijs voor economen vooral een populariteitsverkiezing is.

Hoe de moderne melkveehouderij steeds meer klem komt te zitten

De explosieve groei van de melkproductie heeft dramatische gevolgen voor de melkprijs.