Auteur

Ruben van Oosten

“Wees voorzichtig met meer vrijheid in het pensioenstelsel”

Interview met David Laibson, grondlegger van de moderne gedragseconomie.

“Be careful with more freedom in the pension system”

Interview with David Laibson, one of the founders of contemporary behavioral economics.

Wie de vraagzijde beheerst, wint

Een interview met Ben Thompson, onafhankelijk analist en auteur van het blog Stratechery: “De voor de hand liggende oplossing zou zijn om Facebook, Instagram en WhatsApp op te splitsen.”

Aggregate demand to take all

Interview with Ben Thompson, independent analyst and author at Stratechery: “The obvious remedy is to split up Facebook, Instagram and WhatsApp. But the reality is that it’s not clear what harm Facebook is propagating.”

Interview met Jean Tirole: Een vurig pleidooi voor de waarde van economen

Elke econoom is, bewust of onbewust, bekend met het werk van professor Jean Tirole. In Economics for the common good neemt hij misverstanden over het vakgebied weg door te laten zien wat economen precies doen en hoe zij kunnen bijdragen aan een betere maatschappij. ESB vroeg Tirole naar zijn drijfveren.

Zelf doelen stellen

Als ik oliebollen verkoop en in ESB lees dat mensen graag vette bollen zonder opsmuk eten, maak ik mijn oliebollen extra vet en bespaar ik op de andere ingrediënten. Daarmee maak ik als oliebollenbakker meer winst, maar krijg ik niet per se betere oliebollen.

Verslag ronde tafel: het belang van betalen

Is er in Nederland genoeg ruimte voor innovatie in het betalingsverkeer? En wat moet er gebeuren om effectief toezicht te waarborgen? Deze vragen heeft ESB voorgelegd aan de betrokken beleidsmakers, toezichthouders, onderzoekers en andere experts tijdens een ronde tafel.

Thomas Philippon: “De grootste toetredingsdrempel is juridische onzekerheid”

Thomas Philippon is professor in finance aan New York University Stern School of Business. Hij maakt zich geen zorgen over onvoldoende concurrentie in het betalingsverkeer, omdat hij verwacht dat Facebook, Apple en Google en het Chinese Tencent en Alibaba zich op de Europese markt zullen begeven: “als een bedrijf goed is in het versturen van berichten, zal het ook goed zijn in het leveren van betaaldiensten”.

Thomas Philippon: “For fintechs, the biggest cost of entry is legal uncertainty”

Thomas Philippon is a Professor of Finance at New York University Stern School of Business. He isn't concerned about insufficient competition in payment services. American companies like Facebook, Apple and Google and Alibaba and Tencent from China can also become active on the European market: “if you’re good at doing messaging you should be good at providing payments systems”.

“Schulden versterken ongelijkheid”

Een interview met Adair Turner, auteur van het boek Between debt and the devil, over schulden, de vrije markt en de volgende crisis.

“De overheid moet jonge huishoudens helpen”

Een interview met Charles Goodhart (LSE)

“Crime rates drop through public action and private prevention”

Het interview met Philip Cook, over criminaliteit, Donald Trump en preventie, nu ook in het Engels.

“Criminaliteit daalt door publieke actie en private preventie”

Een interview met Philip J. Cook (Duke University Sanford School of Public Policy).

“Je moet in de ­ welvaartsstaat ­ kunnen blijven geloven”

Een interview met Joseph Stiglitz.