Auteur

Roweno Heijmans

Toekomstbestendig klimaat┬şbeleid vergt prijsband voor CO2-emissierechten

De energietransitie vergt grootschalige investeringen in schone technologie├źn. Om deze investeringen rendabel te maken voor energieleveranciers, is een prijsband voor CO2-emissierechten in het Europese emissiehandelssysteem onmisbaar.

Promotiebespreking: Roweno Heijmans

De EU heeft als ambitie om Europa klimaatneutraal te maken. In zijn promotieonderzoek laat Roweno Heijmans echter zien dat door de manier waarop de EU Emissions Trading Scheme is ingericht de totale uitstoot van broeikasgassen juist kan toenemen.

Hervorming van Europees emissiehandelssysteem is effectief en biedt kansen

Na een rigoureuze hervorming van het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) in 2018 reageert het aanbod van emissierechten voortaan op de vraag. Is dit de oplossing voor de (te) lage prijs van emissierechten?