Auteur

Ron Berndsen

The Babylonian Confusion about Central Bank Digital Currency

Discussions often take longer than necessary, because people use the same term but seem to understand it differently. This also applies to central bank digital currency (CBDC). Some see CBDC as a preparation for a cashless society, a kind of European version of the ‘Chipknip’ (a now obsolete Dutch e-money product), while others see CBDC as a safe haven during an impending financial crisis. However, the implications for the economy of the various types of CBDC are radically different.

De Babylonische spraakver­warring over digitaal centralebankgeld

Vaak duren discussies langer dan nodig, omdat men dezelfde term gebruikt maar er iets anders onder blijkt te verstaan. Dit geldt ook voor digitaal centralebankgeld. De implicaties voor de economie van de diverse typen digitaal centralebankgeld zijn echter radicaal verschillend.

De aorta van het betalingsverkeer

De meeste betalingen in Nederland verlopen via infrastructuren die relatief onbekend zijn. Onbekend mag dan onbemind betekenen, onbelangrijk zijn ze zeker niet. Deze infrastructuren fungeren als de aorta van onze financiële bloedsomloop. Een overzicht van de ontwikkelingen aan de achterkant.