Auteur

Roel Mehlkopf

Eenmalige lumpsum bij pensionering kent ook nadelige effecten

In het pensioenakkoord is afgesproken dat tien procent van het pensioenvermogen straks als lumpsum ineens mag worden uitgekeerd op de pensioendatum. Dit lijkt een aantrekkelijke optie voor deelnemers, maar kent ook nadelen.

Optimale verdeling macro-langlevenrisico afhankelijk van pensioenleeftijd

Als we allemaal ouder worden dan verwacht, vallen pensioenen noodzakelijkerwijs lager uit. Het is welvaartsverhogend om dit macro-langlevenrisico tussen generaties te delen. Wat is de beste manier om dit te doen?

Leeftijdsafhankelijk pensioenbeleggen

Individualisering van het pensioenstelsel maakt het mogelijk om leeftijdsafhankelijk te beleggen. Er is echter niet één optimale leeftijdsafhankelijke beleggingsmix: een modelmatige analyse laat zien dat de vormgeving van het beleggingsbeleid afhangt van ­individuele risicovoorkeuren en subjectieve inschattingen ten ­aanzien van rendementsverwachtingen en toekomstige inflatie.

Kosten en baten van keuzevrijheid in pensioenen


Boeken


Een eerlijk en vergrijzingbestendiger ouderdomspensioen