Auteur

Roderik Ponds

Achterstanden migranten op arbeidsmarkt zijn hardnekkig

Migranten hebben te maken met achterstanden op de arbeidsmarkt. Op welke momenten in de loopbaan ontstaan deze achterstanden en treden deze achterstanden vooral op bij bepaalde ‘herkomstgroeperingen’?

Naschrift: Bijdrage aardbevingen aan waardedaling woningen in Groningen


Bijdrage aardbevingen aan waardedaling woningen in Groningen overschat


De hoogopgeleide stad en de arbeidsmarkt voor laagopgeleiden


Het bruto gemeentelijk product