Auteur

Roald Buurmeijer

Netto rente-inkomsten Nederlands bankwezen namen af in 2020

De gezamenlijke netto rente-inkomsten van het geconsolideerde Nederlandse bankwezen zijn in het coronajaar 2020 voor het eerst sinds 2012 gedaald.