Auteur

Rik Blijham

Accountancy in publiek belang

Het blijkt lastig om accountants ertoe te bewegen het publiek belang te dienen. Er is een raamwerk nodig waarbij de accountant middels het behartigen van klantbelangen ook het uiteindelijke doel van zijn werkzaamheden dient: een deugdelijk oordeel. Dat kan door tussen de accountant en de te controleren onderneming een intermediair te plaatsen.