Auteur

Rianne ’t Jong

Coronasteun stabiliseerde de economie, maar was ook ruim

Ruim een jaar geleden heeft de Rijksoverheid onder grote tijdsdruk een uniek steunpakket opgetuigd. Via generieke regelingen en met minimale controle vooraf werden er middelen beschikbaar gesteld aan ondernemers om faillissementen te voorkomen en werkgelegenheid te behouden. Microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien hoe er gebruikgemaakt is van de maatregelen.

Terugvordering coronasteun wordt miljardenoperatie

In het kader van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ontvingen bedrijven steun op basis van vooraf ingeschatte omzetverliezen en loonkosten. Overschattingen zijn daarbij onvermijdelijk. Hoeveel moet er worden teruggevorderd? Een schatting op basis van omzetgegevens van 29 sectoren.

Ook ondernemingen met omzetgroei ontvingen steun

De Rijksoverheid steunde tijdens de coronacrisis in 2020 ondernemers met 32,8 miljard euro. Daarnaast stelden ondernemers voor 16 miljard euro hun belastingbetaling uit. Een eerste analyse toont welke ondernemers van deze mogelijkheden gebruik maakten.