Auteur

René van Vliet

Compenseer zorg­verzekeraars beter voor verlies op chronisch zieken

Zorgverzekeraars lijden voorspelbaar verlies op chronisch zieken. Dit weerhoudt hen ervan om in te spelen op de wensen van deze groep. Wat zijn de beste manieren om deze perverse prikkel weg te nemen?

GGZ-gebruik daalt door invoering eigen bijdrage

In 2012 werd er een eigen bijdrage ingevoerd voor de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Wie gebruik wilde maken van deze zorg moest 200 euro betalen, bovenop het eigen risico. In 2013 werd deze eigen bijdrage weer afgeschaft. Welk effect heeft dit alles gehad op het GGZ-gebruik?

Risicoselectie tegengaan met behoud van doelmatigheid


Risicoselectie bij overstap zorgverzekeraar


Een solidair eigen risico in de zorg


Een effectiever eigen risico in de zorg


Premiekorting bij een eigen risico: solidariteit versus doelmatigheid


Premiekorting bij een eigen risico: geen verbod op differentiatie


Concurrentie en solidariteit in de ziekenfondsmarkt


Simons' vrijwillige eigen risico