Auteur

René Rollingswier

Europees monetair beleid wordt groener

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat naar aanleiding van de recente strategieherziening voortaan de klimaatrisico’s meenemen in haar monetaire beleid en in de implementatie daarvan. Wat zijn de beweegredenen van de ECB om deze stappen te zetten, wat gaat ze concreet doen, en wat is het beoogde effect?

Normalisatie monetair beleid noopt tot keuze

De financiële crisis is ruimschoots voorbij. Wanneer de ­economische omgeving het toelaat, normaliseert de Europese Centrale Bank haar monetaire beleid. Daarbij zal ze moeten kiezen: moet ze de grotere balans aanhouden, of terug naar de kleine intermediërende rol van voor de crisis?