Auteur

René Bot

De Wmo: goede intenties, nu de uitvoering nog

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ingevoerd in 2007, is volgens het Sociaal Cultureel Planbureau nog steeds niet op orde. Hoe komt de beoogde zelfregie en samenwerking wél van de grond? Herbezinning, data en prikkels.