Auteur

Remko Renes

Accountancy op weg naar een dubbele weeffout

Minister Hoekstra kondigde drie jaar geleden nieuwe ingrepen in de accountancysector aan. Het huidige wetsvoorstel voor het publiek rapporteren van kwaliteitsindicatoren is echter een doekje voor het bloeden. De benodigde fundamentele hervorming van de sector blijft uit.

Haal de commerciële prikkels uit de markt voor accountantscontrole

Accountantscontrole betreft een nutsfunctie die als wettelijke taak is ondergebracht bij organisaties met een winstoogmerk. Commerciële prikkels leiden tot de perceptie dat accountants het cliëntbelang mogelijk voor het publieke belang stellen. Om dit probleem op te lossen is er een fundamentele hervorming nodig.