Auteur

Rebekka Tselms

Nieuws over bezuinigingen heeft rente op obligaties gedrukt

Achtereenvolgende kabinetten hebben tussen 2009 en 2013 voor 53 miljard euro aan maatregelen genomen om het begrotings­tekort terug te dringen. In de aanloop naar de bezuinigingen is daarover veel nieuws naar buiten gekomen. Hoe reageren ­beleggers op ­aankondigingen en nieuwsberichten over bezuinigingen?

Winnaars en verliezers van vrij verkeer van werknemers

Europese politici benadrukken vaak vooral de mogelijke negatieve effecten van arbeidsmigratie, zoals verdringing op de arbeidsmarkt. Daardoor kan een negatief beeld ontstaan van het vrije verkeer van werknemers. Op basis van een recente enquête brengt dit artikel in beeld hoe ­Nederlanders aankijken tegen vrij verkeer van werknemers in de EU.

Begrotingslessen uit Zweden en Denemarken