Auteur

Piet Keizer

De autoriteit van de economische wetenschap

Wetenschappers worden als onafhankelijk en objectief beschouwd, want ze doen onderzoek naar het nog onbekende. Maar de ­werkelijkheid is anders. Doordat steeds meer wetenschap wordt bedreven zonder theoretisch fundament hebben empirische data hun betekenis verloren en ontstaat er ruimte voor halve waarheden.

Financi√ęle wereld behoeft parsonsiaanse analyse


Economen over de mondiale depressie


De koppeling: rechtvaardig noch doelmatig


De Zweedse crisis


De markt voor postzegels