Auteur

Piet Keizer

De autoriteit van de economische wetenschap

Wetenschappers worden als onafhankelijk en objectief beschouwd, want ze doen onderzoek naar het nog onbekende. Maar de ­werkelijkheid is anders. Doordat steeds meer wetenschap wordt bedreven zonder theoretisch fundament hebben empirische data hun betekenis verloren en ontstaat er ruimte voor halve waarheden.

Financiële wereld behoeft parsonsiaanse analyse


Economen over de mondiale depressie


De koppeling: rechtvaardig noch doelmatig


De Zweedse crisis


De markt voor postzegels