Auteur

Piet Stam

Machine learning vereist betere risicoverevening zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars worden gecompenseerd voor de risicoprofielen van hun verzekerden. Het huidige risicovereveningsmodel corrigeert echter niet voor alle gezondheidsverschillen. Met behulp van machine learning-technieken (ML) zouden zorgkosten beter voorspeld kunnen worden. Zou ML gebruikt kunnen worden voor risicoselectie, en wat kan de overheid hier tegen doen?

Geniet, maar sport met mate

Sporten is gezond, maar kan ook blessures geven. Is een werknemer die sport beoefent daardoor vaker ziek, of juist minder vaak? Over het algemeen blijkt sporten het verzuim te verminderen. Maar je moet niet overdrijven: intensieve sportbeoefening kost de samenleving per saldo geld.

Blockchaintechnologie in de gezondheidszorg

In het huidige zorgstelsel speelt de beschikbaarheid van informatie een cruciale rol voor de partijen die bij de uitvoering betrokken zijn. Blockchaintechnologie biedt mogelijkheden om de informatie­last te reduceren.

Betere risicoverevening kan zorgverzekeraars prikkelen tot meer doelmatigheid


Risicoverevening is geen panacee


De risicoverevening voor verpleging en verzorging


Effectiviteit van inkoopbeleid geneesmiddelen


De harde kern in de risicoverevening