Auteur

Piet Rietman

Aantal mensen in de Wet schuldsanering daalt na decentralisatie

Het aantal mensen in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) laat een dalende trend zien vanaf 2013. Of de schuldenproblematiek ook echt is afgenomen kan echter niet worden gesteld. Vanaf 2012 is schuldhulp namelijk gedecentraliseerd, waardoor gemeenten steeds meer schuldhulpverlening overnemen.

De incidentele lonen stijgen wel wat mee met de inflatie

De gangbare theorie is dat een hogere inflatie ervoor zorgt dat werknemers hogere looneisen gaan stellen. Die worden dan (deels) ingewilligd, waardoor de cao-lonen stijgen. Maar klopt deze theorie nog wel in tijden waarin de aantallen vakbondsleden afnemen?

Inkomensterugval en copinggedrag van Nederlandse werkenden tijdens corona

De overheid heeft tijdens de coronacrisis restricties ingevoerd om het virus in te dammen. Dat heeft geleid tot een scherpe daling van de uitgaven (binnenlandse consumptie). Hierdoor bleven werknemers met een inkomensdaling relatief weerbaar: op het moment dat hun inkomen onder druk stond, konden zij ook minder uitgeven.

Minimumloon stijgt in januari nog nét

Het minimumloon is gekoppeld aan de uitkeringen en is bovendien van invloed op de rest van het loongebouw, met name de onderkant. Daardoor zijn wijzigingen in het minimumloon goed terug te zien in de consumptie, maar bijvoorbeeld ook in overheidsuitgaven en in problematische schulden van huishoudens.

Dekkingsgraden op laagste punt sinds 2007

De dekkingsgraden van pensioenfondsen hebben in maart dit jaar het laagste punt behaald sinds invoering van het Financieel Toetsingskader in 2007.