Auteur

Piet Rietman

Inkomensterugval en copinggedrag van Nederlandse werkenden tijdens corona

De overheid heeft tijdens de coronacrisis restricties ingevoerd om het virus in te dammen. Dat heeft geleid tot een scherpe daling van de uitgaven (binnenlandse consumptie). Hierdoor bleven werknemers met een inkomensdaling relatief weerbaar: op het moment dat hun inkomen onder druk stond, konden zij ook minder uitgeven.

Minimumloon stijgt in januari nog nét

Het minimumloon is gekoppeld aan de uitkeringen en is bovendien van invloed op de rest van het loongebouw, met name de onderkant. Daardoor zijn wijzigingen in het minimumloon goed terug te zien in de consumptie, maar bijvoorbeeld ook in overheidsuitgaven en in problematische schulden van huishoudens.

Dekkingsgraden op laagste punt sinds 2007

De dekkingsgraden van pensioenfondsen hebben in maart dit jaar het laagste punt behaald sinds invoering van het Financieel Toetsingskader in 2007.