Auteur

Pier de Vries

‘Jonge economen komen te weinig in de media’

Op 24 maart is het eerste seizoen van de Nieuwe Economenpodcast gestart. In deze podcast spreken Yrla van de Ven, Sarah van Hugte en ­Elisa de Weerd wekelijks met een jonge econoom over diens onderzoek.

‘We hopen iets toe te voegen aan functioneren democratie’

Begin april is het Instituut voor Publieke Economie (IPE) gestart. Het IPE is een onafhankelijke denktank die zich inzet voor beter economisch beleid, opgericht door Vinzenz Ziesemer, Jasper van Dijk en Albert-Jan Hummel. ESB sprak met Vinzenz Ziesemer over de beweegredenen voor de oprichting van de denktank, en welke doelen ze met het IPE voor ogen hebben.

Verwachtingen van de inflatie

In de afgelopen veertig jaar zijn de prijzen in Nederland nog nooit zo hard gestegen als in de laatste twaalf maanden (+6,4 procent). Volgens verschillende ramingen van de Nederlandse economie zijn deze prijsstijgingen echter tijdelijk, gemiddeld voorspelt men een stijging van 3,1 procent over heel 2022, zie figuur 1. ESB vroeg een aantal economen naar hun visie.

‘Vrouwenquotum helpt aan kritische massa voor verandering’

Werkend op de Zuidas ontdekte Sophie van Gool dat vrouwen in Nederland nog altijd minder verdienen dan mannen. Om daar wat aan te doen heeft ze vorig jaar Salaristijger opgericht, waar ze vrouwen helpt bij salarisonderhandelingen. En recent heeft ze een boek uitgebracht over de loonkloof.