Auteur

Petra Molenaar-Cox

Parade van Pen maakt scheefheid pensioensopbouw zichtbaar

Gemiddeld hebben Nederlanders per jaar gemiddeld 5.500 euro bruto ouderdomspensioen opgebouwd, met een mediaan bedrag van 2.400 euro. Het gemiddelde per persoon te bereiken ouderdomspensioen was ongeveer twee maal zo hoog als het reeds opgebouwde pensioen.