Auteur

Peter Wierts

Statistiek: Omvang schaduwbanken in Nederland vrijwel onveranderd

Bijna tachtig procent van het Nederlandse schaduwbankwezen betreft beleggingsinstellingen die in obligaties en leningen beleggen en kwetsbaar zijn voor het plotseling terugtrekken van gelden door hun investeerders. Omdat zij marktschokken teweeg kunnen brengen, vormen deze fondsen een systeemrisico.

De conjunctuurgevoeligheid van de Nederlandse begroting


Begrotingsoverschotten bereiken en vasthouden


Overheidsfinancien: plannen versus uitkomsten


Kwaliteit van overheidsfinanciën


Procyclisch begrotingsbeleid


Naar één Europese financiële markt!


Het nut van onenigheid


Macro-economische beleidscoördinatie