Auteur

Peter van Lieshout

Moderne industriepolitiek is regionaal

Toen de aanzetten werden gegeven tot het topsectorenbeleid, viel van ambtenaren te vernemen dat ze grote vraagtekens zetten bij dat beleid. Dat het toch nog goed zou komen, kon op dat moment bijna niemand voorzien.