Auteur

Peter van den Heuvel

Intensivering loopbaanbegeleiding werpt vruchten af

In het hoger onderwijs zijn studenten die van studie switchen of uitvallen een hardnekkig probleem. De aanschaf van een lesmethode voor loopbaanbegeleiding ledit niet tot een daling van de kans op switch en uitval, maar intensief gebruik van de methode wel.