Auteur

Peter Mulder

Kopers zijn tevredener over de kwaliteit van hun woning dan huurders

Er is veel aandacht voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de woningmarkt, maar ook de kwaliteit van woningen is voor de welvaart van belang. Hoe tevreden zijn mensen over hun woning en woonomgeving?

Klein aantal windmolens veroorzaakt fors deel van woningwaardeverliezen

Het kabinet heeft de ambitie om tussen nu en 2030 flink te investeren in windturbines. Als de plannen doorgaan, staan er in 2030 1,6 miljoen woningen in de nabijheid van windturbines – 87 procent meer dan in 2020. Hoe groot is het resulterende verlies aan woningwaarde?

Hogere gasprijzen leiden tot energiearmoede bij duizenden extra huishoudens

De energietransitie heeft geleid tot groeiende aandacht voor het probleem van energiearmoede. De sterk stijgende gasprijzen van dit moment wakkeren deze bezorgdheid verder aan. Komen door de stijgende gasprijzen meer arme huishoudens in financiële moeilijkheden?