Auteur

Peter de Haan.

Globalisering en flexibel werk gaan niet vanzelfsprekend samen

Uit een analyse van gegevens van Nederlandse bedrijfssectoren over de periode 2004–2014 blijkt dat flexibilisering van werk niet door globalisering veroorzaakt wordt.