Auteur

Paul Verstraten

Ongelijkheid in het Nederlandse onderwijssysteem

De kansen in Nederland zijn niet voor ieder kind gelijk. De oorzaak hiervan wortelt deels in de thuissituatie, maar ook aspecten van het onderwijssysteem kunnen kansengelijkheid onder druk zetten. Wat betekent dit voor de ontwikkeling van het kind, wat is de invloed van de coronacrisis, en wat zou het beleid hieraan kunnen doen?

Treinreiziger betaalt slechts klein deel van zijn maatschappelijke kosten

Vanuit economisch perspectief bezien, is het logisch om de gebruiker te laten betalen voor de maatschappelijke kosten van vervoer. Wanneer de gebruiker betaalt voor de gevolgen van zijn keuzes, zoals milieu­vervuiling, zal hij zijn keuzes namelijk vanzelf aanpassen.

Vernieuwing stationsomgevingen leidt soms tot verliezers

De effecten van de herontwikkeling van de stationsomgevingen verschillen aanzienlijk tussen en zelfs binnen steden. Dit blijkt uit een analyse van de huizenprijzen rondom stations in Arnhem, Breda en Tilburg. Breda is een sprekend voorbeeld, omdat herontwikkeling daar tot nu toe heeft geleid tot hogere prijzen aan de noordkant en lagere prijzen aan de zuidkant van het vernieuwde station.

Statistiek: Lagere lonen in de grensregio

Cijfers over de arbeidsmarkt in grensgebieden zijn minder rooskleurig dan elders in Nederland. Dat geldt bijvoorbeeld voor de werkloosheid en de arbeidsparticipatie. Minder bekend is dat ook de beloning voor arbeid lager is in grensregio’s.

De maatschappelijke effecten van bebouwing op de kustlijn

De kosten en baten van recreatiewoningen aan de Nederlandse kust.