Auteur

Paul Veenendaal

Statistiek: De handelsintensiteit van investeringsgoederen neemt af

De laatste jaren neemt de wereldhandel veel minder toe in relatie tot de stijging van het wereldwijde bbp dan in vorige decennia. Vooral herstel van de vraag naar investeringsgoederen zou de handel kunnen stimuleren omdat deze relatief handelsintensief zijn.

Statistiek


Invoerheffingen voor klimaat


De klimaat- en energiedoelstellingen van de EU